OBIECTIV GENERAL

Obiectivul general a proiectului consta in cresterea accesului la piata muncii a 502 persoane din judetele Alba si Hunedoara, someri si persoane inactive, persoane din mediul rural si cetateni de etnie roma, prin funizarea de pachete de masuri integrate pentru imbunatatirea competentelor si abilitatilor personale si profesionale ale acestora. Prin aceste actiuni si interventii proiectul contribuie la atingerea prioritatii de investitii 8.i a programului si la atingerea obiectivelor specifice 3.1-3.6. Actiunile pe care proiectul Parteneriate pentru stimularea angajabilitatii si locuri de munca inovatoare le propune urmaresc implementarea unui set de masuri complexe adaptate nevoilor persoanelor din grupul tinta, care vizeaza parcurgerea de catre acestia a unui traseu personalizat de integrare profesionala: 

  1. informare si consiliere profesionala pentru stabilirea compatibilitatii dintre nivelul studiilor, al formarii profesionale, aspiratiile persoanei si posibilitatile de pregatire profesionala si ocupare pe piata muncii;
  2. medierea muncii si gasirea locului de munca potrivit pentru fiecare persoana;
  3. calificare in meseriile identificate in zonele de interventie cu potential de angajare si potrivite profilului personal, dezvoltare de competente sau evaluarea competentelor profesionale obtinute pe cai non-formale;
  4. dezvoltarea abilitatilor personale necesare cresterii mobilitatii si a gradului de insertie profesionala si sociala;
  5. cresterea interesului beneficiarilor pentru antreprenoriat si autoangajare

Obiectivul general al proiectului raspunde si este in conformitate cu obiectivele Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020, venind in sprijinul promovarii integrarii pe piata muncii, a incluziunii sociale, combaterii saraciei si a oricaror forme de discriminare, prin cresterea accesului la servicii de stimulare a ocuparii si la servicii de formare profesionala de inalta calitate. Realizarea acestui obiectiv se va face atat prin participarea persoanelor la programe de dezvoltarea abilitatilor personale necesare cresterii stimei de sine si a increderii in propria persoana si participarea la programe de formare profesionala pentru obtinerea unei calificari cautate pe piata muncii, cat si prin furnizarea de servicii de medierea muncii si match-making ocupational.

Proiectul urmareste sa genereze un efect pozitiv pe termen lung la nivelulul judetelor Alba si Hunedoara, respectiv o crestere economica durabila, ca urmare a cresterii numarului de persoane ocupate si a numarului de angajati in meseriile cuprinse in Planul National de Formare Profesionala pentru anul 2017 al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca in aceste judete. Totodata, prin acest proiect vor fi obtinute beneficii si efecte pozitive atat la nivel individual cat si la nivel organizational:

  • La nivel individual, persoanele din grupul tinta vor dobandi calificari, competente si abilitati sporite pentru o viata profesionala echilibrata si pentru un trai decent
  • La nivel organizational, actuala criza a fortei de munca resimtita de catre angajatori se va diminua ca urmare a oportunitatii oferite de acest proiect de a califica persoane in meseriile necesare desfasurarii activitatii acestor intreprinderi .

2. OBIECTIVE SPECIFICE

OS1. Stimularea ocuparii somerilor si a persoanelor inactive, cu accent pe : somerii de lunga durata, lucratorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de educatie ,cetaþenii români apartinând minoritatii roma, persoanele din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistenta si semi-subzistenþa prin furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii unui numar de 502 persoane din judetele Alba si Hunedoara pe durata a 18 luni. . Acest obiectiv specific este corelat cu activitatea A1 si urmareste atingerea indicatorului de realizare imediata 4S8.

OS2. Îmbunataþirea nivelului de competente a 407 persoane, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobândite în sistem non-formal si informal al somerilor si persoanelor inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de educatie, cetatenii români apartinând minoritatii roma, persoanele din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistenta si semi-subzistenta in meseriile identificate cu cerere mare la angajatori din judetele Alba si Hunedoara si cuprinse in Planul National de Formare Profesionala pentru anul 2017 al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Acest obiectiv specific va fi atins prin derularea unor programe de formare profesionala si prin evaluarea si certificarea competentelor dobândite în sistem non-formal si informal ,care au fost selectate tinand cont de oportunitatile de ocupare din zonele de interventie vizate si cerintele potentialilor angajatori, conform analizei de nevoi realizata anterior depunerii cererii de finantare. Acest obiectiv specific este corelat cu activitatile A2 si A3 si urmareste atingerea indicatorului de rezultat imediata 4S6.

OS3. Cresterea gradului de ocupare la nivelul judetelor Alba si Hunedoara cu 206 persoane apartinand categoriilor persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca si a celor inactive, din care: 103 someri si inactivi (din care 41 persoane cu varsta peste 54 de ani, 6 someri pe termen lung ,3 persoane cu dizabilitati ,31 persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2), 22 persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4) ), 41 persoane de etnie roma si 62 persoane din zona rurala. Interventiile care vor asigura atingerea acestui obiectiv specific constau in furnizarea de servicii de mediere a muncii (subactivitatea 1.4) pentru toate persoanele inscrise in grupul tinta, astfel incat implementarea acestei activitati va duce la atingerea indicatorului de rezultat 4S7 – Persoane care la încetarea calitatii de participant au un loc de munca.

OS4. Imbunatatirea situatiei persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca si a celor inactive prin oferirea de servicii sociale inovative pentru 407 persoane timp de 18 luni. Acest obiectiv specific este corelat cu activitatea A4 care prin care se realizeaza pachete personalizate de masuri privind dezvoltarea abilitatilor de integrare la locul de munca , îmbunatatirea accesului la piata muncii , cresterea mobilitatii si a gradului de insertie profesionala si sociala si urmareste atingerea indicatorului de rezultat imediat 4S6.