REZULTATE AȘTEPTATE

Rezultat subactivitatea 1.1.

 • Evenimentele de informare GT, constientizare si motivare privind oportunitatile din proiect :20 intalniri si 6 seminarii de constientizare organizate in judetele Alba ( orasele Alba Iulia, Blaj, Sebes, Cugir, Baia de Aries, Abrud, Teius, Zlatna) si Hunedoara ( Brad, Deva, Hunedoara , Orastie, Petrosani, Simeria, Gioagiu, Calan, Hateg) , precum si in comunele alaturate
 • Minim 550 de persoane constientizate si motivate referitor la ocupare si auto-ocupare
 • 1 manual de egalitate de sanse realizat;
 • 550 exemplare manual de egalitate de sanse distribuite GT
 • Minim 18 newslettere transmise participantilor la activitati si persoanelor din grupul tinta
 • 4 parteneriate incheiate cu reprezentanti relevanti ai mediului de afaceri/ academic/ de formare etc. pentru dezvoltarea de abordari inovative pentru integrarea pe piata fortei de munca a persoanelor din grupul tinta, persoane de etnie roma etc.
 • O banca de imagini si filmulete video realizate in cadrul evenimentelor si actiunilor de informare si constientizare care va putea fi accesata de pe website-ul proiectului
 • Dotare spatiu Centru de resurse de tip coworking SRA
 • Metodologiei de desfasurare a evenimentelor de informare,constientizare si motivare

Rezultat subactivitatea 1.2

 • Minim 502 persoane incluse in grupul tinta, care beneficiaza de masuri personalizate in vederea integrarii de piata muncii
 • Minim 502 dosare ale persoanelor din grupul tinta realizate
 • Minim 502 chestionare a persoanelor din grupul tinta,care includ si o declaratie prin care Isi dau acordul privind utilizarea si publicarea datelor personale, declaratii si formulare de apartenenta la grupul tinta al proiectului , din care : 251 someri si personae inactive (101 pers peste 54 ani, 15 someri pe termen lung, 10 pers cu dizabilitati , 75 pers cu studii gimnaziale sau primare, 90 cu studii liceale sau postliceale), 100 persoane de etnie roma, 151 persoane din zona rurala
 • Centralizatorul persoanelor grup tinta actualizat permanent

Rezultat subactivitatea 1.3

 • Minim 502 persoane informate si consiliate profesional din care: 251 someri si persoane inactive (101 pers peste 54 ani (15 someri pe termen lung, 10 pers cu 100 persoane de etnie roma, 151 persoane din zona rurala
 • Minim 502 rapoarte de orientare profesionala
 • Minim 502 planuri de dezvoltare profesionala
 • Minim 250 persoane participante la sesiunile de training privind dezvoltatea abilitatilor de cautare a unui loc de munca
 • 502 chestionare de feedback
 • 1 studiu de impact

Rezultat subactivitatea 1.4

 • O baza de date cu angajatorii din judetele Alba si Hunedoara cu nevoi de angajare forta de munca calificata
 • Crearea unui model durabil si a unei reþele de parteneri care sa sprijine ocuparea si mobilitatea fortei de munca în regiune
 • 502 planuri individuale de mediere
 • Minim 206 scrisori de intentie transmise angajatorilor
 • Minim 206 Persoane (inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta), din care: 103 someri si inactivi (41 persoane cu varsta peste 54 de ani, 6 someri pe termen lung ,3 persoane cu dizabilitati ,31 persoane cu studii prim (ISCED 1) sau gimna (ISCED 2), 22 Persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4) ), 41 romi, 62 din zona rurala

Rezultat subactivitatea 2.1

 • 260 persoane participante la cursuri de calificare de nivel 2 si 3
 • 156 persoane participante la cursuri de initiere antreprenoriat si operator calculator si retele;
 • Minim 371 persoane care vor absolvi cursurile si vor obtine certificate de calificare ca urmare a participarii la programele de formare de nivel 2 , 3 si initiere ;
 • Minim 371 persoane care au beneficiat de subventii
 • Min 371 persoane care au beneficiat de catering
 • Minim 371 persoane care au beneficiat de transport

Rezultat subactivitatea 3.1

 • 40 persoane din grupul tinta participante la activitati de evaluare a competentelor profesionale
 • Minim 36 persoane care au obtinut certificate de evaluare competente
 • 40 persoane care au beneficiat de subventii
 • 40 persoane care au beneficiat de catering
 • 40 persoane care au beneficiat de transport

Rezultat subactivitatea 4.1

 • Minim 407 persoane participante la atelierele de programe personalizate cei care participa la cursurile de formare profesionala
 • Minim 407 persoane obtin abilitati imbunatatite de integrare pe piata muncii
 • Minim 407 dosare de programe personalizate
 • 1 ghid de buzunar educatie financiara 600 bucati distibuit GT si participantilor la seminariile si campaniile organizate prin proiect
 • 612 ateliere de lucru, educatie financiara si ergoterapie (51 grupe x 12 ateliere de cate 4 ore fiecare )
 • 100 sedinte consiliere psihologica

Rezultat subactivitatea 4.2

 • 286 persoane din Gt vor participa la evenimente „ ziua portilor deschise ’’
 • 5 evenimente „ ziua portilor deschise ’’
 • 1 deplasare schimb de bune practice in una din tarile cu nivel scazut de somaj;
 • Participanti la schimb de bune practice 45 persoane grup tinta si 4 experti
 • 1 Ghid de bune practici in 50 de exemplare

Rezultat subactivitatea 4.3

 • 1 workshop antreprenoriat de 3 zile ;
 • 78 de persoane participante la workshop din GT si 5 experti ;
 • 78 de exemplare din ghidul “Primii pasi in antreprenoriat “

Rezultat subactivitatea 5.1

 • Minim 6 rapoartele periodice (trimestriale) de monitorizare elaborate pe baza rapoartelor si datelor cantitative si calitative si a documentelor suport furnizate de expertii implicati in activitati;
 • Minim 18 raportarile lunare ale expertilor
 • Minim 6 minute aferente evaluarii implementarii proiectului;
 • 1 procedura achizitii, 1 procedura implementare proiect,1 procedura control intern, 1 procedura de management al riscului;
 • 1 metodologie de desfasurare a evenimentelor de constientizare si motivare;
 • 1 metodologiei de desfasurare a consilierii individuale si de grup

Rezultat subactivitatea 6.1

 • 1 procedura informare si publicitate;
 • 1 Pagina web,
 • 1 Pagina Facebook;
 • 1 tabla cu numele proiectului;
 • 4 anunturi de presa,
 • 10 afise A3 si
 • 1 Roll–Up ;
 • 1 Conferinta de presa la demararea proiectului
 • 1 Conferinta de presa la finalul proiectului;