MANUAL pentru promovarea egalităţii între femei şi bărbaţi pe piața muncii

Egalitatea de gen trebuie să constituie un obiectiv central al oricărei societăţi democratice care doreşte să creeze drepturi cetăţeneşti depline şi egale pentru toţi şi este intrinsec legată de dezvoltarea durabilă a acesteia, fiind vitală pentru punerea în practică a drepturilor omului. Genul implică roluri, responsabilităţi, constrângeri şi privilegii construite social care sunt atribuite sau impuse femeilor şi bărbaţilor într-o anumită cultură. Atitudinile şi caracteristicile referitoare la gen, rolul jucat de bărbaţi şi femei şi aşteptările referitoare la ei variază de la o societate la alta şi se schimbă de la o epocă la alta.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *