PARTENERIATE PENTRU STIMULAREA ANGAJABILITĂȚII,

– BENEFICIAR –

ȘCOALA ROMÂNĂ DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE FILIALA ALBA IULIA

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Cresterea accesului la piata muncii a 502 persoane din judetele Alba si Hunedoara, someri si persoane inactive, persoane din mediul rural si cetateni de etnie roma, prin funizarea de pachete de masuri integrate pentru imbunatatirea competentelor si abilitatilor personale si profesionale ale acestora.

OBIECTIVE SPECIFICE

OS1. Stimularea ocuparii somerilor si a persoanelor inactive​

Stimularea ocuparii somerilor si a persoanelor inactive, cu accent pe: somerii de lunga durata, lucratorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de educatie ,cetaþenii români apartinând minoritatii roma, persoanele din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistenta si semi-subzistenþa prin furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocuparii unui numar de 502 persoane din judetele Alba si Hunedoara pe durata a 18 luni. . Acest obiectiv specific este corelat cu activitatea A1 si urmareste atingerea indicatorului de realizare imediata 4S8.

OS3. Cresterea gradului de ocupare la nivelul judetelor Alba si Hunedoara cu 206 persoane apartinand categoriilor persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca si a celor inactive

Îmbunataþirea nivelului de competente a 407 persoane, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobândite în sistem non-formal si informal al somerilor si persoanelor inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de educatie, cetatenii români apartinând minoritatii roma, persoanele din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistenta si semi-subzistenta in meseriile identificate cu cerere mare la angajatori din judetele Alba si Hunedoara si cuprinse in Planul National de Formare Profesionala pentru anul 2017 al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Acest obiectiv specific va fi atins prin derularea unor programe de formare profesionala si prin evaluarea si certificarea competentelor dobândite în sistem non-formal si informal ,care au fost selectate tinand cont de oportunitatile de ocupare din zonele de interventie vizate si cerintele potentialilor angajatori, conform analizei de nevoi realizata anterior depunerii cererii de finantare. Acest obiectiv specific este corelat cu activitatile A2 si A3 si urmareste atingerea indicatorului de rezultat imediata 4S6.

OS2. Îmbunatațirea nivelului de competente a 407 persoane

Îmbunataþirea nivelului de competente a 407 persoane, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobândite în sistem non-formal si informal al somerilor si persoanelor inactive, cu accent pe somerii de lunga durata, lucratorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de educatie, cetatenii români apartinând minoritatii roma, persoanele din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistenta si semi-subzistenta in meseriile identificate cu cerere mare la angajatori din judetele Alba si Hunedoara si cuprinse in Planul National de Formare Profesionala pentru anul 2017 al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Acest obiectiv specific va fi atins prin derularea unor programe de formare profesionala si prin evaluarea si certificarea competentelor dobândite în sistem non-formal si informal ,care au fost selectate tinand cont de oportunitatile de ocupare din zonele de interventie vizate si cerintele potentialilor angajatori, conform analizei de nevoi realizata anterior depunerii cererii de finantare. Acest obiectiv specific este corelat cu activitatile A2 si A3 si urmareste atingerea indicatorului de rezultat imediata 4S6.

OS4. Imbunatatirea situatiei persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca si a celor inactive prin oferirea de servicii sociale inovative pentru 407 persoane timp de 18 luni

Imbunatatirea situatiei persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca si a celor inactive prin oferirea de servicii sociale inovative pentru 407 persoane timp de 18 luni .Acest obiectiv specific este corelat cu activitatea A4 care prin care se realizeaza pachete personalizate de masuri privind dezvoltarea abilitatilor de integrare la locul de munca , îmbunatatirea accesului la piata muncii , cresterea mobilitatii si a gradului de insertie profesionala si sociala si urmareste atingerea indicatorului de rezultat imediat 4S6.

BENEFICIAR ȘI PARTENERI

Valoarea totală a proiectului

Valoare totala proiect – 5,560,495.74 lei
Valoare eligibila nerambursabila din FSE – 4,726,421.38 lei
Valoare eligibila nerambursabila din Bugetul National – 834,074.36 lei

Cod MySmis – 121663
Numar contract – POCU/298/3/14/121663
Data începerii proiectului: 06.07.2018
Data finalizării proiectului: 05.01.2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.